Кои сме ние?
Ви Системс е компания за разработка на софтуер, която осигурява най-модерни инженерни решения, помагайки на дружества и корпоративни клиенти в различни области да разплитат сложни въпроси през тяхното цифрово развитие. От 2014 г. сме визионер и надежден партньор за софтуерно инженерство за фирми по цял свят.
Нашият екип

Нашият екип включва висококвалифицирани и опитни специалисти, вариращи от ръководители на проекти, тестери, програмисти, дизайнери и разработчици

Владимир Владимиров

Основател и главен програмист

Дари

Инженер по системен софтуер

Георги Пенев

Развитие на Скоринг модели, бизнес софтуер и продукти

Борис Маринов

Системен архитект и ръководител проекти

Ники

Инженер по системен софтуер

0.02
all = 0.02 (90.46%)
all > LOADER = 0.01 (45.23%)
all > LOADER > SET COOKIE = 0 (0%)
all > LOADER > session_start = 0 (0%)
all > LOADER > PROJECTS = 0 (0%)
all > LOADER > CONSTANTS 2 = 0 (0%)
all > LOADER > PAGES LOAD AND MERGE = 0 (0%)
all > LOADER > CORE _functions.php = 0 (0%)
all > LOADER > MAS_LOAD(frame_dev) = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS BASE = 0 (0%)
all > LOADER > SETTINGS = 0 (0%)
all > LOADER > vmail = 0 (0%)
all > LOADER > db = 0 (0%)
all > LOADER > module_log = 0 (0%)
all > LOADER > settings_new = 0 (0%)
all > LOADER > files_and_images = 0 (0%)
all > LOADER > functions_site = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER load_cached() = 0 (0%)
all > LOADER > USER DEV = 0 (0%)
all > LOADER > class_cart_and_product = 0 (0%)
all > link_master.php = 0 (0%)
all > frame.php = 0.01 (45.23%)
all > frame.php > functions_site = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT = 0.01 (45.23%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(1): SELECT * FROM `vs_team` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > PROJECT _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > _pages_data.php = 0 (0%)
all > /vs.php = 0.01 (45.23%)
all > /vs.php > head = 0 (0%)
all > /vs.php > head > echo_head() = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_top() = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(2): SELECT * FROM `menu_top_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(3): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 242 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(4): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 241 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(5): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 240 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(6): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 246 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(7): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 243 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(8): SELECT * FROM `menu_bottom_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(9): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(10): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 2 LIMIT 3 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(11): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > js_bottom = 0 (0%)