SBS

SBS (sustainable business solutions). Система за оценяване на физически и юридически лица.

SBS (sustainable business solutions). Система за оценяване на физически и юридически лица.

 

http://www.sbs-scoring.com/