Разработка на софтуер и системи

Разработка на софтуер и системи за вашия бизнес.

 • Ситеми, които отговарят на нуждите на клиента. Модерен западен модел за изработка на системи. Прецизно разбиране за всеки етап и функция
 • Конкретно съгласуване на фазите, срока и бюджета на проекта с подробна функционална спецификация
 • Гаранция и поддръжка на всяка система разработена от нас
 • Последваща актуализация на системата, създване на нови спецификации и модули
 • Ви Системс - Повече от 16 години опит в разработване на системи за бизнеса

Ви Системс има повече от 16 години опит в разработването на системи по поръчка на клиенти, както и на свои собствени софтуерни продукти. Всяка софтуерна система има своето специфично предназначение и цели - постигане на дигитализация и автоматизация за по-добро управление на бизнеса, оптимизация на работните процеси и др. В зависимост от обема на информация и различните процеси, които системата ще администрира тя се разделя на модули за по-добро управление на информацията. Структурата и функционалността на системата се определя спрямо изискванията на клиента и сложността на бизнеса. Ви Системс  е разработило системи, които обхващат следните бизнес процеси:

 

 • Системи за цялостно управление, администриране и информация за бизнеса,
 • Системи за автоматизация на повтарящи се процеси,
 • Софтуер за интеграция с външни системи и уеб сървиси за връзка,
 • Системи за калкулации, сметки, издаване и съхранение на документи,
 • Системи за кредитния бизнес,
 • Системи за управление на уеб сайт CMS,
 • Готови системи;

 

За изработване на система по поръчка на клиент ние първо внимателно проучваме и подробно разбираме нуждите и идеята на клиента. Правилното разбиране на всеки детайл е основота на оптимизиране на изработката и правилното използване на ресурсите. Основните процеси, през които преминава изработката на една сисетема са следните: 

 

 • Екип от специалисти внимателно проучва всички аспекти и функционалности на системата,
 • Съгласуват се фазите на изработка, структурата на системата, бюджета и времето за изработка,
 • Създава се функционална спецификация, която съдържа подробно описание на системата, приемането на функционалната спецификация стартирата програмирането на системата,
 • Ценова оферта,
 • Разработване, тест и обратна връзка, корекции,
 • Инсталиране и стартиране на системата с всички връзки и интеграции,
 • Гаранционен период,
 • Поддръжка;

 

Предлагаме ви Модерен Западен модел за изработка на системи:

 

 • Използваме най-новите (2022-2024) корпоративни методи и системи за управление, разработка, следене и поддръжка на нашите решения,
 • Почасова работа – решава проблема с качеството на системите и услугите, като обръща мотивацията от „Направи минималното с цел по-голям марж“ (Българският модел) към „Предложи най-доброто – клиента избира“,
 • Приложени доказани Психологически модели на работа в системите, разработващия екип и служителите използващите системите. (Психологическа архитектура на интерфейса),
 • Геймификация на системите – трансформира „стерилното“ усещане на системите в приятна среда за работа;

 

 

Имате идея? Нека поговорим!  Свържете се с нас

Статия от серия Разработка на системи
0.04
all = 0.04 (110.62%)
all > LOADER = 0.01 (27.65%)
all > LOADER > SET COOKIE = 0 (0%)
all > LOADER > session_start = 0 (0%)
all > LOADER > PROJECTS = 0 (0%)
all > LOADER > CONSTANTS 2 = 0 (0%)
all > LOADER > PAGES LOAD AND MERGE = 0 (0%)
all > LOADER > CORE _functions.php = 0 (0%)
all > LOADER > MAS_LOAD(frame_dev) = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS BASE = 0 (0%)
all > LOADER > SETTINGS = 0 (0%)
all > LOADER > vmail = 0 (0%)
all > LOADER > db = 0 (0%)
all > LOADER > module_log = 0 (0%)
all > LOADER > settings_new = 0 (0%)
all > LOADER > files_and_images = 0 (0%)
all > LOADER > functions_site = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER load_cached() = 0 (0%)
all > LOADER > USER DEV = 0 (0%)
all > LOADER > class_cart_and_product = 0 (0%)
all > link_master.php = 0 (0%)
all > frame.php = 0.02 (55.31%)
all > frame.php > functions_site = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT = 0.02 (55.31%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(1): SELECT * FROM `vs_article` WHERE `id` = 151 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(2): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 3 AND `id` != "151" AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `date_added` DESC LIMIT 5 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(3): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_article_id` = 151 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(4): SELECT * FROM `vs_serie` WHERE `id` = 117 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(5): SELECT * FROM `vs_article_category` WHERE `id` = 101 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(6): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `vs_article_category_id` = 101 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(7): SELECT * FROM `vs_article_important_info` WHERE  `vs_article_id` = 151 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(8): SELECT * FROM `vs_article_image` WHERE  `vs_article_id` = 151 = 0 (0%)
all > _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > PROJECT _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > _pages_data.php = 0 (0%)
all > /vs.php = 0.01 (27.65%)
all > /vs.php > head = 0 (0%)
all > /vs.php > head > echo_head() = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_top() = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(9): SELECT * FROM `menu_top_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(10): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 230 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(11): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 244 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(12): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 235 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(13): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 231 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(14): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 226 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(15): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 227 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(16): SELECT * FROM `vs_tag` WHERE `id` = 106 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(17): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_tag_id` = 106 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(18): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `id` IN ("113", "100", "111", "151", "110") AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(19): SELECT * FROM `menu_bottom_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(20): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(21): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 2 LIMIT 3 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(22): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > js_bottom = 0 (0%)