Изготвяне на Бизнес план

Изработка на Бизнес план за вашите идеи. За получаване на кредит и финансиране. По програми за инвестиции. Бизнес плана за вашите бизнес начинания.

 • Предствяне и защита на бизнес плана и параметрите на проекта пред финансиращата институция до одобрение на финансирането
 • Кратки срокове за изработка, пълен финансов анализ на проекта, включен в изработката на бизнес плана
 • Анализира всички компоненти - от финансирането до реализирането на идеята.
 • Дава ясна представа за възможностите за развитие на вашата идея.
 • Проследява развитието на бизнеса и годишния бюджет.

Изготвяне на цялостен бизнес план за вашия бизнес и вашата идея. Бизнес планът може да се изготви спрямо спецификата на конкретно задание - за действащо дружество или за стартиращо дружество, както и план за внедряването на конкретен продукт или услуга във вече действащ бизнес. 

 

Целта на всеки бизнес план е различна

 • Да послужи за получаване на кредит или друго финансиране,
 • Да покаже как би се развила една бизнес идея,
 • Да привлече инвестиции;

Нашата цел е бизнес плана, който ще изготвим, да даде ясна представа за целите и възможностите, които вашият бизнес може да развива. 

 

Акцентът е върху финансовата част, която включва всички парични потоци на дружеството. Паричните потоци са кръвоносната система на бизнеса и свързват всички негови елементи, обединявайки го в едно цяло. Паричните потоци ясно разделят различините разходи според произхода им и ги отнасят към приходите, за да може ясно да се установят рентабилността и възможностите на бизнеса.

 

Няма как да изградим финансов модел на бизнеса и оперативен план на проекта без преди това детайлно да анализираме всички компоненти на идеята: описание, цели, анализ на средата, конкуренцията, стратегията, анализ на продукта/услугата, анализ на клиента/продажбите, организация и управление на процесите, финансиране и др.

 

Бизнес планът съдържа:

 

 • Подробно описание на анализираната информация по образец на кредитиращата институция,
 • Сравнение на основните финансови показатели за всяко бизнес направление,
 • Сравнителен план, който дава визия за дейността при реализиране на различен сценарии от избрания,
 • Прогнозни финансови отчети по счетоводен стандарт (баланс, отчет за приходи и разходи, паричен поток), пълно описани и изчислени в модел за оценка на бизнеса,
 • Бюджет за дейността, разделен на годишни периоди, както и планирана актуализация на финансите, стратегията и целите,
 • Пълен предварителен анализ на финансовите показатели и дейността;

 

Имате идея? Нека поговорим!  Свържете се с нас

Статия от серия Серия - Бизнес
0.03
all = 0.03 (86.26%)
all > LOADER = 0.01 (28.75%)
all > LOADER > SET COOKIE = 0 (0%)
all > LOADER > session_start = 0 (0%)
all > LOADER > PROJECTS = 0 (0%)
all > LOADER > CONSTANTS 2 = 0 (0%)
all > LOADER > PAGES LOAD AND MERGE = 0 (0%)
all > LOADER > CORE _functions.php = 0 (0%)
all > LOADER > MAS_LOAD(frame_dev) = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS BASE = 0 (0%)
all > LOADER > SETTINGS = 0 (0%)
all > LOADER > vmail = 0 (0%)
all > LOADER > db = 0 (0%)
all > LOADER > module_log = 0 (0%)
all > LOADER > settings_new = 0 (0%)
all > LOADER > files_and_images = 0 (0%)
all > LOADER > functions_site = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER load_cached() = 0 (0%)
all > LOADER > USER DEV = 0 (0%)
all > LOADER > class_cart_and_product = 0 (0%)
all > link_master.php = 0 (0%)
all > frame.php = 0.01 (28.75%)
all > frame.php > functions_site = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT = 0.01 (28.75%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(1): SELECT * FROM `vs_article` WHERE `id` = 149 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(2): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 3 AND `id` != "149" AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `date_added` DESC LIMIT 5 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(3): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_article_id` = 149 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(4): SELECT * FROM `vs_serie` WHERE `id` = 115 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(5): SELECT * FROM `vs_article_category` WHERE `id` = 106 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(6): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `vs_article_category_id` = 106 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(7): SELECT * FROM `vs_article_important_info` WHERE  `vs_article_id` = 149 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(8): SELECT * FROM `vs_article_image` WHERE  `vs_article_id` = 149 = 0 (0%)
all > _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > PROJECT _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > _pages_data.php = 0 (0%)
all > /vs.php = 0.01 (28.75%)
all > /vs.php > head = 0 (0%)
all > /vs.php > head > echo_head() = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_top() = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(9): SELECT * FROM `menu_top_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(10): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 226 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(11): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 244 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(12): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 235 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(13): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 230 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(14): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 231 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(15): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 227 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(16): SELECT * FROM `vs_tag` WHERE `id` = 108 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(17): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_tag_id` = 108 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(18): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `id` IN ("148", "149") AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(19): SELECT * FROM `vs_tag` WHERE `id` = 101 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(20): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_tag_id` = 101 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(21): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `id` IN ("101", "123", "148", "149") AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(22): SELECT * FROM `menu_bottom_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(23): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(24): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 2 LIMIT 3 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(25): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > js_bottom = 0 (0%)