Управление на проекти и консултации

Консултации за вашия бизнес съдействие при изграждане на системи и управление на IT проекти

 • Професионални консултации и съдействие, когато ви е необходима помощ за разработка на системи и програми за вашия бизнес
 • Пълно писмено описание на спецификациите, подреждане на етапите, оптимизиране на ресурсите и цените
 • Конкретно разбиране за структурата на системата, модулите, начина на управление на бази данни и връзките с приложенията
 • Професионална помощ за управление на проекта от опитен мениджър

Изграждането на системи за управление на бизнеса изисква специфични знания и умения. Често в екипите по разработка участват различни видове специалисти - база данни специалисти, представители на бизнеса, програмисти, бизнес архитекти, анализатора и продуктови специалисти. Комплексността на изграждане на системи и решения за бизнеса предполага влагането на различни знания, за да се определи обхвата и да се оцени необходимата работа по създаване на системата.

 

Може да разчитате на Ви Системс за пълна консултация и съдействие при изграждане на вашите системи, ние ще ви помогнем, за да сте сигурни, че на всички детайли е обърнато внимание. Предлагаме да ви съдействаме във всички етапи:   

 

 • Какво трябва да съдържа договора за разработка на IT система,
 • Какви трябва да са сроковете и колко струва,
 • Избор на технология съобразено със спецификата на проекта,
 • Изготвяне на пълна писменна спецификация на системата,
 • Определяне на структура на модулите, поддръжка на базата дании и приложенията, които е най-добре да се използват, 
 • Тестове и етапи на внедряване на система в действие,
 • Гаранционен перод и поддръжка,
 • Опитен менидъжър на проекта, който да ръководи всички етапи по разработка;

 

 

Имате идея? Нека поговорим!  Свържете се с нас

Статия от серия Управление на проекти