Интеграции за кредитния бизнес Web Service Integrations

Създава автоматични връзки с вътрешни и външни бази данни за оптимизация на процесите и бърза обработка на данните

  • Дигитализира процесите.
  • Спестява време и средства.
  • Интегрирана връзка за директно зареждане на необходимите данни.
  • Пълен лог с всички активности.

Създава автоматични връзки с вътрешни и външни бази данни за оптимизация на процесите и бърза обработка на данните. Special HUB - интегрира избраните модули към действащите системи и дигитализира процесите. 

 

API & Web Service връзки с външни и вътрешни бази данни. Добавена отчетност и управление на процеси,

Външни бази данни и източници - дирекно свързва и обработва необходимата за бизнеса информация, опитмизира процесите и времето,

Връзка с уеб сайт на дружеството с оперативните системи за автоматично предоставяне на оферта, сеф и комуникация с клиента,

Връзка с НОИ - предоставя информация за осигурителния доход,

Връзка с ЦКР - предоставя информация за актуалните кредити,

Връзка с Реджикс - предостява информация,

Връзка с вътрешни бази данни - блеклит и други,

Връзка със система на партньор,

Връзка със счетоводна програма,

Връзка на действащите вече системи с модулите предлагани от Ви Системс за оптимизация на бизнес процесите;

 

Нашите решения за интегрирани връзки пестят време, автоматично добавят данните в съответните приложения за обработка, поддържат пълен лог и отчетност на работа, спестяват времето, необходимо за ръчно изтегляне и запазване на данните. Създават дигитален процес, намаляват времето за обработка на информацията и оптимизират ефективността на персонала. 

Статия от серия Кредитни Системи
0.03
all = 0.03 (86.28%)
all > LOADER = 0.01 (28.76%)
all > LOADER > SET COOKIE = 0 (0%)
all > LOADER > session_start = 0 (0%)
all > LOADER > PROJECTS = 0 (0%)
all > LOADER > CONSTANTS 2 = 0 (0%)
all > LOADER > PAGES LOAD AND MERGE = 0 (0%)
all > LOADER > CORE _functions.php = 0 (0%)
all > LOADER > MAS_LOAD(frame_dev) = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS BASE = 0 (0%)
all > LOADER > SETTINGS = 0 (0%)
all > LOADER > vmail = 0 (0%)
all > LOADER > db = 0 (0%)
all > LOADER > module_log = 0 (0%)
all > LOADER > settings_new = 0 (0%)
all > LOADER > files_and_images = 0 (0%)
all > LOADER > functions_site = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER load_cached() = 0 (0%)
all > LOADER > USER DEV = 0 (0%)
all > LOADER > class_cart_and_product = 0 (0%)
all > link_master.php = 0 (0%)
all > frame.php = 0.02 (57.52%)
all > frame.php > functions_site = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT = 0.02 (57.52%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(1): SELECT * FROM `vs_article` WHERE `id` = 110 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(2): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 3 AND `id` != "110" AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `date_added` DESC LIMIT 5 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(3): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_article_id` = 110 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(4): SELECT * FROM `vs_serie` WHERE `id` = 114 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(5): SELECT * FROM `vs_article_category` WHERE `id` = 107 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(6): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `vs_article_category_id` = 107 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(7): SELECT * FROM `vs_article_important_info` WHERE  `vs_article_id` = 110 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(8): SELECT * FROM `vs_article_image` WHERE  `vs_article_id` = 110 = 0 (0%)
all > _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > PROJECT _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > _pages_data.php = 0 (0%)
all > /vs.php = 0.01 (28.76%)
all > /vs.php > head = 0 (0%)
all > /vs.php > head > echo_head() = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_top() = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(9): SELECT * FROM `menu_top_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(10): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 219 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(11): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 244 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(12): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 235 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(13): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 230 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(14): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 231 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(15): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 226 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(16): SELECT * FROM `vs_tag` WHERE `id` = 100 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(17): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_tag_id` = 100 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(18): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `id` IN ("103", "101", "100", "104", "106", "107", "102", "114", "124", "110", "147", "148", "153") AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(19): SELECT * FROM `vs_tag` WHERE `id` = 106 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(20): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_tag_id` = 106 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(21): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `id` IN ("113", "100", "111", "151", "110") AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(22): SELECT * FROM `vs_tag` WHERE `id` = 103 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(23): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_tag_id` = 103 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(24): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `id` IN ("103", "101", "100", "104", "111", "107", "110") AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(25): SELECT * FROM `menu_bottom_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(26): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(27): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 2 LIMIT 3 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(28): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > js_bottom = 0 (0%)