Разработка на софтуер и системи

Разработка на софтуер и системи за вашия бизнес.

 • Ситеми, които отговарят на нуждите на клиента. Модерен западен модел за изработка на системи. Прецизно разбиране за всеки етап и функция
 • Конкретно съгласуване на фазите, срока и бюджета на проекта с подробна функционална спецификация
 • Гаранция и поддръжка на всяка система разработена от нас
 • Последваща актуализация на системата, създване на нови спецификации и модули
 • Ви Системс - Повече от 16 години опит в разработване на системи за бизнеса

Ви Системс има повече от 16 години опит в разработването на системи по поръчка на клиенти, както и на свои собствени софтуерни продукти. Всяка софтуерна система има своето специфично предназначение и цели - постигане на дигитализация и автоматизация за по-добро управление на бизнеса, оптимизация на работните процеси и др. В зависимост от обема на информация и различните процеси, които системата ще администрира тя се разделя на модули за по-добро управление на информацията. Структурата и функционалността на системата се определя спрямо изискванията на клиента и сложността на бизнеса. Ви Системс  е разработило системи, които обхващат следните бизнес процеси:

 

 • Системи за цялостно управление, администриране и информация за бизнеса,
 • Системи за автоматизация на повтарящи се процеси,
 • Софтуер за интеграция с външни системи и уеб сървиси за връзка,
 • Системи за калкулации, сметки, издаване и съхранение на документи,
 • Системи за кредитния бизнес,
 • Системи за управление на уеб сайт CMS,
 • Готови системи;

 

За изработване на система по поръчка на клиент ние първо внимателно проучваме и подробно разбираме нуждите и идеята на клиента. Правилното разбиране на всеки детайл е основота на оптимизиране на изработката и правилното използване на ресурсите. Основните процеси, през които преминава изработката на една сисетема са следните: 

 

 • Екип от специалисти внимателно проучва всички аспекти и функционалности на системата,
 • Съгласуват се фазите на изработка, структурата на системата, бюджета и времето за изработка,
 • Създава се функционална спецификация, която съдържа подробно описание на системата, приемането на функционалната спецификация стартирата програмирането на системата,
 • Ценова оферта,
 • Разработване, тест и обратна връзка, корекции,
 • Инсталиране и стартиране на системата с всички връзки и интеграции,
 • Гаранционен период,
 • Поддръжка;

 

Предлагаме ви Модерен Западен модел за изработка на системи:

 

 • Използваме най-новите (2022-2024) корпоративни методи и системи за управление, разработка, следене и поддръжка на нашите решения,
 • Почасова работа – решава проблема с качеството на системите и услугите, като обръща мотивацията от „Направи минималното с цел по-голям марж“ (Българският модел) към „Предложи най-доброто – клиента избира“,
 • Приложени доказани Психологически модели на работа в системите, разработващия екип и служителите използващите системите. (Психологическа архитектура на интерфейса),
 • Геймификация на системите – трансформира „стерилното“ усещане на системите в приятна среда за работа;

 

 

Имате идея? Нека поговорим!  Свържете се с нас

Статия от серия Разработка на системи