Уеб Сайт дигитален магазин за кредити - Web Site, Credit Portal

Credit Portal, подписване и идентификация на клиента, кандидастване за кредит, подробна финансова информация

 • Индивидуално разработена система, може да се добави стандартен или уникалено разработен дизайн. Отлична технология, която предоставя всички възможности за висока индексация при генерично търсене в Google
 • Лог система на активностите, специално разработена за подобряване на продажбите. Разполага със статистически модул, които следи дирекно активността на клиентите и сделките.
 • Отлично разпределение на информацията за лесно достигане до продуктите, промоциите и други нормативни данни.
 • Пълнофункционален онлайн магазин за кредити. Калкулира реален кредитен продукт с интеграция с кредитната система.
 • Credit Portal с всички функционалности. Клиентът може да управлява кредитите и исканията - да изтегли кредит и подпише искане, съхранява история на плащанията и документите, предоставя актуална информация за предстоящи вноски и др.

Специализиран уеб сайт - Клиентски портал, предназначен за финансови институции и разработен за продажби на кредити.

 

Системата разполага с удобен CMS модул, чрез който информацията на сайта се управлява лесно и в удобна за работа среда. Системата разполага със статистически модул с настройки, които отчитат клиентските активности. Записва в лог собствена информация и данни, необходими за подобряване на процесите за продажба.

 

Системата съдържа всички необходими секции и страници. Данните на сайта се разпределят спрямо вида на информацията, която се представя. Организацията на информацията е съобразена с най-добрите търговски практики. Основните секции са промоции, продукти, контакти, интеграция на Google Maps, полезна информация, блог, новини и др.

 

Главни менюта и функционалности:

 

 • Пълнофукционален клиентски портал с финансов модул. Подписва и изпраща искания за кредит, предоставя актуална информация за активни кредити, дава възможност за плащане на вноски,
 • Пълнофункционален партньорски портал за въвеждане на искане за кредит от посредници по кредити и партньори,
 • Кредитен калкулатор с действаща реална калкулация на вноски с интегрирана връзка с кредитната система на дружеството, както и с рекламна цел на продуктите,
 • Секции за промоции, за лични данни, за често задавани въпроси, за данни на регулатори, контакти, чат, блог, новини и др.,
 • Неограничено управление на страници в сайта,
 • Разработен като система, която реално да отчита уникалните клиенти и да следи за всички стъпки, които са направили на сайта. Изчислява предварително зададени статистически данни. Информацията спомага за оптимизация на работата с клиенти и подобряване на рейтинга на сайта при индексация от търсачките,
 • Меню Контакти и позициониране, интегрирано с Google Maps,
 • Сайтът работи със стандартни дизайни. Може да се добави уникален, специално разработен и програмиран дизайн. Уникалният дизайн повишава рейтинга и спомага за постигане на по-добри резултати при генерично търсене,
 • Отлична технология на достъпна цена;

 

 

Сайтът може да се свърже с всички други системи, разработени от нашето дружество. Въвеждането в действие става в кратки срокове чрез предоставяне на съдействие от наш опитен специалист за уточняване на информацията, обучение на служителите, допълнителни настройки и миграция на данни в случаите на прехвърляне на информация и данни от друг сайт.

 

Статия от серия Кредитни Системи