Уеб Сайт дигитален магазин за кредити - Web Site, Credit Portal

Credit Portal, подписване и идентификация на клиента, кандидастване за кредит, подробна финансова информация

 • Индивидуално разработена система, може да се добави стандартен или уникалено разработен дизайн. Отлична технология, която предоставя всички възможности за висока индексация при генерично търсене в Google
 • Лог система на активностите, специално разработена за подобряване на продажбите. Разполага със статистически модул, които следи дирекно активността на клиентите и сделките.
 • Отлично разпределение на информацията за лесно достигане до продуктите, промоциите и други нормативни данни.
 • Пълнофункционален онлайн магазин за кредити. Калкулира реален кредитен продукт с интеграция с кредитната система.
 • Credit Portal с всички функционалности. Клиентът може да управлява кредитите и исканията - да изтегли кредит и подпише искане, съхранява история на плащанията и документите, предоставя актуална информация за предстоящи вноски и др.

Специализиран уеб сайт - Клиентски портал, предназначен за финансови институции и разработен за продажби на кредити.

 

Системата разполага с удобен CMS модул, чрез който информацията на сайта се управлява лесно и в удобна за работа среда. Системата разполага със статистически модул с настройки, които отчитат клиентските активности. Записва в лог собствена информация и данни, необходими за подобряване на процесите за продажба.

 

Системата съдържа всички необходими секции и страници. Данните на сайта се разпределят спрямо вида на информацията, която се представя. Организацията на информацията е съобразена с най-добрите търговски практики. Основните секции са промоции, продукти, контакти, интеграция на Google Maps, полезна информация, блог, новини и др.

 

Главни менюта и функционалности:

 

 • Пълнофукционален клиентски портал с финансов модул. Подписва и изпраща искания за кредит, предоставя актуална информация за активни кредити, дава възможност за плащане на вноски,
 • Пълнофункционален партньорски портал за въвеждане на искане за кредит от посредници по кредити и партньори,
 • Кредитен калкулатор с действаща реална калкулация на вноски с интегрирана връзка с кредитната система на дружеството, както и с рекламна цел на продуктите,
 • Секции за промоции, за лични данни, за често задавани въпроси, за данни на регулатори, контакти, чат, блог, новини и др.,
 • Неограничено управление на страници в сайта,
 • Разработен като система, която реално да отчита уникалните клиенти и да следи за всички стъпки, които са направили на сайта. Изчислява предварително зададени статистически данни. Информацията спомага за оптимизация на работата с клиенти и подобряване на рейтинга на сайта при индексация от търсачките,
 • Меню Контакти и позициониране, интегрирано с Google Maps,
 • Сайтът работи със стандартни дизайни. Може да се добави уникален, специално разработен и програмиран дизайн. Уникалният дизайн повишава рейтинга и спомага за постигане на по-добри резултати при генерично търсене,
 • Отлична технология на достъпна цена;

 

 

Сайтът може да се свърже с всички други системи, разработени от нашето дружество. Въвеждането в действие става в кратки срокове чрез предоставяне на съдействие от наш опитен специалист за уточняване на информацията, обучение на служителите, допълнителни настройки и миграция на данни в случаите на прехвърляне на информация и данни от друг сайт.

 

Статия от серия Кредитни Системи
0.02
all = 0.02 (86.92%)
all > LOADER = 0 (0%)
all > LOADER > SET COOKIE = 0 (0%)
all > LOADER > session_start = 0 (0%)
all > LOADER > PROJECTS = 0 (0%)
all > LOADER > CONSTANTS 2 = 0 (0%)
all > LOADER > PAGES LOAD AND MERGE = 0 (0%)
all > LOADER > CORE _functions.php = 0 (0%)
all > LOADER > MAS_LOAD(frame_dev) = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS BASE = 0 (0%)
all > LOADER > SETTINGS = 0 (0%)
all > LOADER > vmail = 0 (0%)
all > LOADER > db = 0 (0%)
all > LOADER > module_log = 0 (0%)
all > LOADER > settings_new = 0 (0%)
all > LOADER > files_and_images = 0 (0%)
all > LOADER > functions_site = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER load_cached() = 0 (0%)
all > LOADER > USER DEV = 0 (0%)
all > LOADER > class_cart_and_product = 0 (0%)
all > link_master.php = 0 (0%)
all > frame.php = 0.01 (43.46%)
all > frame.php > functions_site = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT = 0.01 (43.46%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(1): SELECT * FROM `vs_article` WHERE `id` = 146 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(2): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 3 AND `id` != "146" AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `date_added` DESC LIMIT 5 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(3): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_article_id` = 146 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(4): SELECT * FROM `vs_serie` WHERE `id` = 114 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(5): SELECT * FROM `vs_article_category` WHERE `id` = 107 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(6): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `vs_article_category_id` = 107 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(7): SELECT * FROM `vs_article_important_info` WHERE  `vs_article_id` = 146 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(8): SELECT * FROM `vs_article_image` WHERE  `vs_article_id` = 146 = 0 (0%)
all > _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > PROJECT _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > _pages_data.php = 0 (0%)
all > /vs.php = 0.01 (43.46%)
all > /vs.php > head = 0 (0%)
all > /vs.php > head > echo_head() = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_top() = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(9): SELECT * FROM `menu_top_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(10): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 221 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(11): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 244 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(12): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 235 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(13): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 230 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(14): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 231 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(15): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 226 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(16): SELECT * FROM `menu_bottom_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(17): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(18): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 2 LIMIT 3 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(19): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > js_bottom = 0 (0%)