Кои технологии ще доминират през 2022 г.?

Да прогнозираш бъдещето е трудна и рискована работа, а да предвидиш какво ще се случи в компютърната индустрия е още по-трудно и рисковано начинание. Развитието на сектора зависи от неочакваните пробиви на отделни компании, които водят със себе си драматични промени за развития свят. Организацията IEEE Computer Society публикува проучване, в което отделя 23 потенциални технологии, които според експертите ще променят индустрията в периода до 2022 г.

 

Информацията ще помогне на учени и изследователи да разберат как технологията въздейства на индустрията и еволюира, нанасяйки трайни последици за цялото общество, пише Wired.

 

Изследването се базира на идеята, че до 2022 г. ще се намираме във фаза, в която интелигентността ще е неразривно свързана с използването на новите технологии. Революцията ще включва нови мрежови системи, които ще могат да бъдат използвани от най-различни електронни устройства. За да се постигне тази свобода, човечеството има нужда от комуникации, които да се развиват независимо от физическите мрежови инфраструктури и да работят с най-различни устройства без значение от вида и местоположението им.

 

Чрез изграждането на виртуализирана свързаност може да се осъществи пълна интеграция на всички устройства и техните екосистеми. Този нов свят обаче ще изисква изтънчен и интелигентен софтуер, който да координира всички операции - разпознаване на глас, картина и движение, което ще трансформира изцяло общуването ни с компютърния интерфейс в безпроблемно взаимодействие между потребител и всички електронни устройства в живота му.

 

Проучването ни дава възможност да надникнем в бележниците на едни от най-влиятелните технологични лидери в света - в това число експерти от HP Labs, Facebook, Microsoft, Google и учени от водещи университети.

 

Екипът прогнозира, че в бъдеще многоядрените архитектури ще ни позволят да зареждаме телефоните си веднъж месечно. Обвързаността на всякакви устройства в обща мрежа (Internet of Things) ще ни позволи да се обличаме в дрехи, които следят всяко наше действие. Нанотехнологията ще спасява животи чрез камери, които ще поглъщаме, и миниатюрни роботи, създадени от части, които са 50 хил. пъти по-малки от човешки косъм. Експертите смятат още, че на фона на експоненциалния растеж на информационните центрове ще се увеличат и притесненията за постигане на оптимален баланс между удобството и сигурността на личните данни на потребителите.

 

Потенциалът на квантовите компютри е нечуван, смятат още експертите, тъй като технологията е ограничена единствено от физичните закони. Универсалните модули с памет от типа DRAM ще предизвикат тектонични размествания в развитието на компютърните архитектури и софтуера. Триизмерното принтиране пък се очаква да създаде революция в производството, позволявайки на компаниите да проектират продукти със сложен дизайн, който в момента е твърде скъп и нерентабилен за изпълнение.

 

Специалистите смятат, че способността на машините да се самоусъвършенстват ще има все по-голяма роля в живота ни, независимо дали става въпрос за класиране на резултати при търсене, препоръчване на продукти, или изграждане на по-добри модели на околната среда. Развитието в сферата на медицинските роботи пък ще донесе до много иновации, свързани със здравеопазването - от автоматизирано доставяне на медицински консумативи до телемедицина и протезиране.

Очаква се консумацията на енергия да продължи да расте с увеличаването на световната популация, а при електромобилите, системите за охлаждане на информационните центрове и батериите се очаква устойчив пробив. Силициевата фотоника ще промени изцяло широколентовата интернет връзка, времето за реакция и енергийните предизвикателства, а разработките на всички нива на мрежовата инфраструктура ще продължат да тласкат напред изследователската дейност и интернет икономиката. В сферата на софтуерните мрежи OpenFlow и SDN протоколите ще направят мрежите по-сигурни, прозрачни, гъвкави и функционални.

Статия от серия Разработка на системи
Author
Владимир Владимиров - Основател и главен програмист

-

0.04
all = 0.04 (107.3%)
all > LOADER = 0.01 (26.82%)
all > LOADER > SET COOKIE = 0 (0%)
all > LOADER > session_start = 0 (0%)
all > LOADER > PROJECTS = 0 (0%)
all > LOADER > CONSTANTS 2 = 0 (0%)
all > LOADER > PAGES LOAD AND MERGE = 0 (0%)
all > LOADER > CORE _functions.php = 0 (0%)
all > LOADER > MAS_LOAD(frame_dev) = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS BASE = 0 (0%)
all > LOADER > SETTINGS = 0 (0%)
all > LOADER > vmail = 0 (0%)
all > LOADER > db = 0 (0%)
all > LOADER > module_log = 0 (0%)
all > LOADER > settings_new = 0 (0%)
all > LOADER > files_and_images = 0 (0%)
all > LOADER > functions_site = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER load_cached() = 0 (0%)
all > LOADER > USER DEV = 0 (0%)
all > LOADER > class_cart_and_product = 0 (0%)
all > link_master.php = 0 (0%)
all > frame.php = 0.02 (53.65%)
all > frame.php > functions_site = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT = 0.02 (53.65%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(1): SELECT * FROM `vs_article` WHERE `id` = 127 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(2): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 2 AND `id` != "127" AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `date_added` DESC LIMIT 5 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(3): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_article_id` = 127 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(4): SELECT * FROM `vs_serie` WHERE `id` = 117 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(5): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `vs_article_category_id` = 0 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(6): SELECT * FROM `vs_article_important_info` WHERE  `vs_article_id` = 127 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(7): SELECT * FROM `vs_article_image` WHERE  `vs_article_id` = 127 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(8): SELECT * FROM `vs_team` WHERE `id` = 2 = 0 (0%)
all > _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > PROJECT _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > _pages_data.php = 0 (0%)
all > /vs.php = 0.01 (26.82%)
all > /vs.php > head = 0 (0%)
all > /vs.php > head > echo_head() = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_top() = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(9): SELECT * FROM `menu_top_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(10): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 189 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(11): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 242 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(12): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 127 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(13): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 152 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(14): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 147 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(15): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 190 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(16): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 188 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(17): SELECT * FROM `menu_bottom_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(18): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(19): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 2 LIMIT 3 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(20): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > js_bottom = 0 (0%)