Изкуствен Интелект

Изкуствен Интелект

Очаква се консумацията на енергия да продължи да расте с увеличаването на световната популация, а при електромобилите, системите за охлаждане на информационните центрове и батериите се очаква устойчив пробив. Силициевата фотоника ще промени изцяло широколентовата интернет връзка, времето за реакция и енергийните предизвикателства, а разработките на всички нива на мрежовата инфраструктура ще продължат да тласкат напред изследователската дейност и интернет икономиката. В сферата на софтуерните мрежи OpenFlow и SDN протоколите ще направят мрежите по-сигурни, прозрачни, гъвкави и функционални.

 

Тази ситуация засяга директно и маркетинг сектора. Избягването на позиционирането на реклами до неподходящо съдържание, или в несигурна среда представлява един от най-неотложните въпроси за рекламната индустрия. Но нека бъдем честни - маркетинг специалистите не само избягват този вид съдържание, но се опитват и да бъдат по-ориентирани към клиента при представянето на офертите си онлайн. Те започват да гледат на рекламните банери повече като информация на компанията, чиято цел е да донесе реална стойност за конкретния потребител.

 

Този подход също е резултат, наред с много други, от развитието на изкуствения интелект. Особено от това на дълбокото учене – иновативен клон на машинното учене, който имитира много точно работата на човешкия мозък при обработването на данни и създаването на модели на вземане на решения. Вдъхновено от биологичните неврони в нашите мозъци, дълбокото учене даде възможност да получаваме по-достоверни, богати и тълкуваеми от машини описания на клиентския покупателен потенциал, без използването на каквато и да е човешка експертиза. Тази технология представлява перфектен инструмент за предвиждане на потребителските желания в рекламната индустрия. Това ще е задължителна технология през 2019 г., особено в дигиталния маркетинг.

Статия от серия Управление на проекти
Author
Владимир Владимиров - Основател и главен програмист

-

0.04
all = 0.04 (91.66%)
all > LOADER = 0.01 (22.91%)
all > LOADER > SET COOKIE = 0 (0%)
all > LOADER > session_start = 0 (0%)
all > LOADER > PROJECTS = 0 (0%)
all > LOADER > CONSTANTS 2 = 0 (0%)
all > LOADER > PAGES LOAD AND MERGE = 0 (0%)
all > LOADER > CORE _functions.php = 0 (0%)
all > LOADER > MAS_LOAD(frame_dev) = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS BASE = 0 (0%)
all > LOADER > SETTINGS = 0 (0%)
all > LOADER > vmail = 0 (0%)
all > LOADER > db = 0 (0%)
all > LOADER > module_log = 0 (0%)
all > LOADER > settings_new = 0 (0%)
all > LOADER > files_and_images = 0 (0%)
all > LOADER > functions_site = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER load_cached() = 0 (0%)
all > LOADER > USER DEV = 0 (0%)
all > LOADER > class_cart_and_product = 0 (0%)
all > link_master.php = 0 (0%)
all > frame.php = 0.03 (68.74%)
all > frame.php > functions_site = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT = 0.02 (45.83%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(1): SELECT * FROM `vs_article` WHERE `id` = 128 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(2): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 2 AND `id` != "128" AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `date_added` DESC LIMIT 5 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(3): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_article_id` = 128 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(4): SELECT * FROM `vs_serie` WHERE `id` = 129 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(5): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `vs_article_category_id` = 0 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(6): SELECT * FROM `vs_article_important_info` WHERE  `vs_article_id` = 128 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(7): SELECT * FROM `vs_article_image` WHERE  `vs_article_id` = 128 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(8): SELECT * FROM `vs_team` WHERE `id` = 2 = 0 (0%)
all > _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > PROJECT _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > _pages_data.php = 0 (0%)
all > /vs.php = 0.01 (22.91%)
all > /vs.php > head = 0 (0%)
all > /vs.php > head > echo_head() = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_top() = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(9): SELECT * FROM `menu_top_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(10): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 190 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(11): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 242 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(12): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 127 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(13): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 152 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(14): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 147 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(15): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 188 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(16): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 189 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(17): SELECT * FROM `menu_bottom_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(18): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(19): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 2 LIMIT 3 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(20): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > js_bottom = 0 (0%)